Är ni delaktiga i upphandlingar eller på annat sätt involverade?
Då är det er vi vill prata med!